ESENCIÁLNÍ OLEJE YL

Co je to esenciální olej?

Co je esenciální olej? Esenciální oleje jsou těkavé aromatické tekutiny vydestilované z keřů, květin, stromů, kořenů a semen rostlin. Chemické složení esenciálních olejů je velmi komplexní: každý může obsahovat stovky různých a unikátních složek. Kromě toho jsou esenciální oleje vysoce koncentrované a daleko účinnější než sušené byliny. Vysoce koncentrovanými se esenciální oleje stávají díky procesu destilace. Pro získání jediné kapky esenciálního oleje je často je potřeba celá rostlina nebo i více. Esenciální oleje jsou také odlišné od běžných olejů jako je slunečnicový olej nebo olivový olej. Nejsou mastné a neucpávají póry, tak jako mnohé rostlinné oleje. Rostlinné oleje mohou oxidovat a časem se zkazit a nejsou antibakteriální. Naproti tomu, většina esenciálních olejů se nekazí a jsou silně antibakteriální.

Co ovlivňuje kvalitu esenciálního oleje?

Esenciální oleje jsou mozaikou stovek – někdy i tisíců – různých chemických látek. Esenciální olej jako například levandule je komplexní substancí s mnoha složkami, které jsou obsažené v nepatrném množství – ale všechny se do určité míry podílejí na léčebném vlivu oleje. Porozumět těmto složkám a jejich významu vyžaduje roky studií. Dokonce i když je olej označený jako „bazalka“ a má botanické jméno Ocimum basilicum, může mít velice rozdílné léčivé účinky na základě svých chemických vlastností. Například, bazalka bohatá na linalool nebo fenchol se primárné používá pro své antiseptické vlastnosti. Avšak bazalka bohatá na methyl chavicol je více protizánětlivá než antiseptická. Třetí typ bazalky bohaté na eugenol je i protizánětlivý i antiseptický.

Esenciální oleje mohou být navíc destilované nebo extrahované různými způsoby, které mohou mít zásadní vliv ne jejich chemické vlastnosti a léčebný účinek. Oleje získané z druhé nebo třetí destilace stejné rostliny nebudou očividně tak účinné jako oleje extrahované z první destilace. Rovněž oleje získané za velké teploty a tlaku mají znatelně jednodušší (a méněcennou) strukturu chemických složek, protože nadměrné teplo a tlak rozbíjí a ničí mnoho jemných aromatických sloučenin, z nichž mnohé jsou v oleji odpovědné za jeho léčebný účinek.

Kromě toho, oleje, které jsou získávané destilací párou jsou velice odlišné od těch, které jsou extrahované pomocí rozpouštědel. Nejvážnější je skutečnost, že mnohé oleje jsou znehodnocené synteticky vyrobenými látkami. Například čisté kadidlo je často nastavované bezbarvými a nezapáchajícími rozpouštědly jako je diethylphthalate nebo dipropylene glycol.

Jedním způsobem jak rozlišit „skutečný“ olej od „pančovaného“ oleje je podrobit je pečlivé analýze pomocí plynové chromatografie, hmotnostní spektroskopie nebo nukleární magnetické rezonance. Někdy je však i pomocí plynové chromatografie obtížné rozpoznat přírodní látku od syntetické. Proto je tak snadné uměle vyrábět nebo vylepšovat nízkokvalitní oleje tak, aby voněly i vypadaly dobře. Bohužel velké procento z esenciální olejů prodávaných v současnosti ve Spojených státech i jinde patří do této pančované kategorie.