Garance

Pracujeme a školíme Vás v zastoupení lékařky.

MUDr. JANA STEHLÍKOVÁ

Narodila jsem se 14.7. 1968 v Jilemnici, základní školu a 4 -leté gymnázium jsem absolvovala  také v Jilemnici, středoškolské vzdělání ukončila v roce 1986 maturitou

Tentýž rok jsem nastoupila ke studiu na 3. LFUK  V Praze / Na Vinohradech/ , kde jsem prožila  i revoluční léta. V roce 1993 jsem odpromovala na téže fakultě s titulem MUDr..

Nastoupila jsem na interním odd Nemocnice Kladno, kde jsem  působila až do roku 2000 jako sekundární lékařka. Během této doby jsem složila první atestaci z vnitřního lékařství – 5.5.1998.  Současně jsem působila jako lékařka na hemodialyzačním odd . Nemocnice Kladno.
V roce 2000 jsem nastoupila na interní odd.  Brandýs nad Labem .Během této doby jsem získala licenci  pro obor interní lékařství , a to  6.7.2001,  v roce 2002 jsem  absolvovala předatestační kurz  k atestaci II stupně v interním lékařství, toto jsem nedokončila .14.3. 2006 jsem získala způsobilost v oboru vnitřní lékařství a tím dokončila vzdělání ve vnitřním lékařství. Současně jsem dojížděla do služeb na HDS Mělník.
V roce 2005 jsem ukončila práci na interně v Brandýse nad Labem a nastoupila  na   Pragomedice a.s. a  UZSSK , stanoviště Brandýs, kde jsem postupně zvyšovala úvazek na 1.0. 24.6.2006 jsem získala Licenci v oboru Urgentní medicina.
Jako lékařka UZSSK pracuji dosud.  Kvalifikaci ve vnitřním lékařství si udržuji stále , a to ve službách na interním odd. Říčany. Občas si práci zpestřím přednáškami z první pomoci či jako preventista.

  Během mé praxe jsem bohužel zjistila, že znalosti v základech laické první pomoci jsou velmi chabé, že se veřejnost “ bojí“ pomoci lidem v ohrožení života. Proto nabídka(školení PP) Martina Siegla / mého kolegy ze ZS / mě zaujala a myslím si ,že mohu přispět k jeho vizi svými znalostmi.