Kurzy První pomoci

Kurz první pomoci má sám o sobě má pevnou kostru, ale zcela individuální jsou zákazníci, kteří kurz požadují. Tím pádem se nedá přesně určit jeho délka a obsah. Ale pro vaši základní představu se pohybujeme v časovém rozpětí 2 – 5 hodin. A co se dozvíte? Dozvíte se: zásady při volání záchranné služby, základy bezpečnosti, jak poskytnout nepřímou masáž srdce, představení AED, neúrazové stavy, stavy úrazové a jejich ošetření.